ALGEMENE VOORWAARDEN2

www.portovintage.com

Gebruiksvoorwaarden, juridische mededelingen

1. Lees de volgende bepalingen en voorwaarden zorgvuldig voordat u de site bezoekt en gebruikt.

2. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van WIJNEN EN STREEK LDA samenleving., Bij het hoofdkantoor aan de Rua Carlos Mayer 6A, 1700-102 Lisboa geïdentificeerd door het BTW-nummer 503 460 931, +351 213 976 402 contact en email bonjour@portovintage.com . Hierna SOCIEDADE DE VINHOS E SABORES LDA. en PORTOVINTAGE.PT gaat ermee akkoord dat personen die aankopen wensen te doen of abonnementen op abonnementen via de website www.portovintage.com worden aangeduid door "Gebruiker".

3. Door deze webpagina te bezoeken, gaat de gebruiker ermee akkoord gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden en aanvaardt hij dat de ONDERNEMING VAN WIJNEN EN SABORES LDA. het kan ze spontaan en zonder voorafgaande communicatie veranderen.

4. De partijen komen overeen dat aankopen die worden gedaan via de PORTOVINTAGE.PT-website uitsluitend onder deze overeenkomst vallen, met uitsluiting van eventuele voorwaarden die eerder op de website beschikbaar waren.

5. HET BEDRIJF VAN WIJN EN SMAKEN LDA. Rechts reserves over te gaan tot de pagina-landen en andere plaatsen waar de consumptie van alcohol aan mensen is toegestaan ​​met oude voor dat doel en zonder enige belemmering en / of wettelijke beperkingen. Het behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website in te trekken als wordt vastgesteld dat de gebruiker niet voldoet aan de wettelijke vereisten.

ARTIKEL 1 - BEELDBELEID

1. Met de acceptatie van deze Algemene voorwaarden, het delen van afbeeldingen door de gebruiker bij het gebruik van de tools beschikbaar op de website van SOCIEDADE DE VINHOS E SABORES LDA. veronderstelt de aanvaarding door het gebruik, verspreiding, distributie, openbare communicatie, tentoonstelling en reproductie van deze voor promotionele en culturele doeleinden, door de LDA wijnen en smaken van de VENNOOTSCHAP., afstand te doen van de gebruiker in staat om financiële of andere hulp in ruil daarvoor ontvangen.

2. De gebruikers van deze website garanderen en nemen verantwoordelijkheid vóór de SAMENLEVING VAN WIJNEN EN SABORES LDA. voor naleving van de bepalingen betreffende intellectuele eigendom en beeldrechten op gedeelde afbeeldingen, waarbij wordt verklaard dat de verspreiding en / of reproductie ervan geen inbreuk maakt op rechten van derden.

ARTIKEL 2 - AUTEURSRECHT EN INDUSTRIEEL GEBRUIK

1. Alle gegevens, handelsmerken en de inhoud in het algemeen van deze website en micro's waarheen het, zijn eigendom van en exclusief gebruik van de LDA WIJNEN EN STREEK van de samenleving.

2. De inhoud van de pagina's van deze site is beschermd door auteursrecht en naburige rechten en industriële eigendomsrechten.

3. Alle teksten, afbeeldingen, publiciteit, handelsmerken en andere elementen van de inhoud van de site zijn bij wet beschermd en elke kopie, reproductie, verspreiding of verzending, gebruik, wijziging, verkoop, publicatie, distributie of elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden, geheel of gedeeltelijk.

4. Op deze PORTOVINTAGE.PT-site kunnen afbeeldingen van derden voorkomen, die het auteursrecht van hun eigenaren hebben. De gebruiksvoorwaarden van deze afbeeldingen worden vastgesteld door de eigenaar die ze beschikbaar stelt, dus als u ze gebruikt, raden we aan de voorwaarden te lezen die door hen zijn gedefinieerd.

ARTIKEL 3 - VERANTWOORDELIJKHEID

1. In de algemene voorwaarden van de wet, het BEDRIJF VAN WIJN EN SMAKEN LDA. is niet aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, gevolgschade, gederfde winst en morele schade), die voortvloeit als gevolg van het gebruik van deze website en de inhoud ervan door de gebruiker.

2. HET BEDRIJF VAN WIJN EN SMAKEN LDA. alles in het werk stellen om een ​​veilig gebruik van uw website en micropagina's te waarborgen, onder meer door een rigoureus IT-beleid.

3. De informatie kan onnauwkeurigheden, typografische fouten bevatten of verouderd en kunnen ze worden gewijzigd op elk moment zonder kennisgeving van wijn AND COMPANY LTD smaken.

ARTIKEL 4 - ONGEBRUIKT GEBRUIK

1. Het is uitdrukkelijk verboden om deze website en zijn microsites voor illegale doeleinden te gebruiken. Usurpation en namaak alsmede onwettige identificatie zijn strafrechtelijk strafbaar.

ARTIKEL 5 - DOEL

1. Het doel van de algemene verkoopvoorwaarden is het beschikbaar stellen en definiëren van alle informatie die de Gebruiker nodig heeft over de modaliteiten van bestellen, verkopen, betalen en afleveren van aankopen gedaan op de website van PORTOVINTAGE.PT.

2. Deze voorwaarden regelen alle maatregelen die nodig zijn om de opdracht uit te voeren en garanderen de follow-up van dit bevel tussen de overeenkomstsluitende partijen.

ARTIKEL 6 - BESTELLING

1. De gebruiker verbindt zich ertoe zich bij de club aan te sluiten door het abonnementsproces te voltooien dat wordt gepresenteerd op de website www.clubevinhosesabores.pt, waarbij het / de product (en) worden toegevoegd waarmee hij / zij wenst te beginnen met het ondertekenen van de club. Bovendien worden alle contacten zoals naam, adres, e-mail en andere informatie opgeslagen. En, nou, wat is uw maandelijkse doosvolgorde van zes flessen die samen met alle gegevens die door de gebruiker worden verstrekt, worden verzonden.

2. Om uw bestelling te verzenden, moet de gebruiker:

   a) Registreer u op de website www.portovintage.com en verstrek de gevraagde informatie daar.

   b) Log in (het verstrekken van een combinatie van e-mail en wachtwoord gekozen door de gebruiker op het moment van registratie).

   c) Vul de informatie in en kies de opties die voor u beschikbaar zijn tijdens het voltooien van de bestelling (adres van levering en facturering, wijze van verzending, betaalmethode die u op de factuur wilt zien).

3. De definitieve bevestiging van de bestelling door de gebruiker komt overeen met de volledige en volledige aanvaarding van de prijzen en beschrijving van de producten die beschikbaar zijn voor verkoop en van deze algemene verkoopvoorwaarden, die de enige zijn die van toepassing zijn op de aldus gesloten overeenkomst.

4. HET BEDRIJF VAN WIJN EN SABORES LDA., Zal de bestellingen die alleen online zijn ontvangen tot de limiet van de beschikbare voorraden honoreren. Bij gebrek aan beschikbaarheid van het product SOCIEDADE DE VINHOS E SABORES LDA., Verbindt zich ertoe de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

5. De gegevens op de factuur zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De eenmaal afgegeven factuur kan niet worden gewijzigd.

6. Bestellingbestellingen hebben een geldigheidsduur van 10 (tien dagen) dagen, tenzij de bestelling is geregistreerd onder een promotiecampagne die een andere termijn definieert, en het is niet mogelijk om de prijzen, kortingen, promoties en aanbiedingen hierna te garanderen termijn. Als de betaling daarvan niet binnen die periode door onze services wordt ontvangen, kan de bestelling niet worden gevalideerd. Elke waarde die na deze datum wordt ontvangen, wordt geretourneerd of gebruikt in een nieuwe bestelling.

ARTIKEL 7 - BETALING

1. Op de website www.portovintage.com, SOCIETY OF WINES en SABORES LDA., Stelt de gebruiker de volgende betalingsmodaliteit voor:

Creditcard (Visa, Mastercard, Amex);

1.1 a) De debitering gebeurt direct na de bevestiging van de verzending van de goederen op de kaart van de gebruiker. Als sommige bestelde producten leeg zijn, wordt de waarde ervan op de kaart van de gebruiker bijgeschreven nadat de bestelling is gesloten.

ARTIKEL 8 - LEVERING EN LEVERING

De levering van de bestellingen zal tot 5 DAGEN duren, nuttig na de bestelling. De levering gebeurt via de GLS-koerier.

De bestelling voegt de internationale verzendkosten en het pakket toe met de waarde van € 10,90.

ARTIKEL 9 - PRIJZEN

1. Prijzen dienen te worden begrepen in Euro's, inclusief belastingen en belastingen, rekening houdend met de btw die van kracht is op de datum van betaling van de bestelling.

2. Als de prijzen van een product stijgen, wordt de gebruiker hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht, kan hij kiezen om uw bestelling te ontvangen (betaling van het verschil) of doorgaan met de annulering.

ARTIKEL 10 - ANNULERING EN RETOURZENDING

1. Het annulerings- of retourproces wordt van geval tot geval afgehandeld door SOCIEDADE DE VINHOS E SABORES LDA. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de contactmail bonjour@portovintage.com, tot 5 dagen na de bestelling en de producten moeten intact zijn, en de flessen moeten worden verzegeld en in de originele verpakking, met de annuleringsinstructies of teruggave van de goederen beantwoord en gedefinieerd door het BEDRIJF VAN WIJNEN EN SABORES LDA., via hetzelfde communicatiemiddel.

2. Indien mogelijk moet de retourzending via dezelfde betaalmethode worden uitgevoerd, maar als het niet mogelijk is, moet de gebruiker een bewijs van betaling en account- of kaarteigendom overleggen om de retourzending te maken.

3. HET BEDRIJF VAN WIJN EN SMAKEN LDA. verbindt zich ertoe de gebruiker terug te betalen binnen een termijn van maximaal 15 dagen.

4. Geretourneerde producten moeten zich in een staat verkeren om te verkopen, dat wil zeggen in dezelfde staat waarin ze bij de handen van de gebruiker zijn aangekomen, zonder enige anomalie of schade.

5. Indien de waarde die resulteert uit de uitwisseling van producten van een bestelling kleiner is dan of groter is dan de oorspronkelijke waarde van de bestelling, moeten de correctievoorwaarden worden aangegeven door SOCIEDADE DE VINHOS E SABORES LDA.